Participem en el Fòrum Transformacions de la Diputació de Barcelona

L’ACPJ va participar en el Fòrum Transformacions, organitzat per l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona els dies 9 i 10 de març. L’acte, que va tenir lloc a l’auditori Axa, i que va comptar amb la presència d’experts multidisciplinaris, representants de les administracions públiques, representants de la societat civil, i joves influencers, tenia com a objectiu la creació d’un espai de debat on compartir coneixement i experiències en els àmbits d’Educació, Esports i Joventut.

En el marc d’aquest fòrum, el president de l’ACPJ, Alexis Sánchez, va participar en la taula rodona “Les entitats com a teixit creatiu i accelerador dels canvis”, espai que va compartir amb representants d’altres entitats, i en què es va debatre sobre el paper de les entitats en la creació de projectes i iniciatives innovadores en els àmbits de l’Educació, l’Esport i la Joventut.

La intervenció de l’ACPJ, que va comptar amb una forta aprovació per part de les persones aplegades a l’auditori, es va centrar en dos eixos fonamentals: la reivindicació de la importància del paper dels professionals de joventut i la necessitat de dotar de més recursos als programes relacionats amb la joventut. 

Valorem molt positivament la participació en el Fòrum Transformacions, ja que no només ens va permetre donar a conèixer la nostra perspectiva respecte al paper que tenen els professionals en les polítiques de joventut, sinó que també va ser un espai d’aprenentatge. Volem agrair, doncs, a la Diputació de Barcelona per haver-nos convidat a formar part d’aquest acte.

Presentem el recurs de la Jornada de Bones Pràctiques en l’àmbit de Joventut 2022

El passat 30 de novembre, vam celebrar a Manresa la Jornada de Bones Pràctiques en l’àmbit de joventut 2022. L’acte, que va tenir lloc a l’espai Jove Joan Amades de Manresa, va comptar amb la participació de més d’una vintena de professionals de joventut de tot el territori. 

Durant la jornada, es van presentar els tres últims projectes en adherir-se a la plataforma: Agents de Salut (Cambrils), Catalitza (Manresa), i el Voluntariat ambiental i social de Calldetenes. A més els participants van poder participar en un debat obert on van compartir experiències amb la resta de professionals.

Si no vas poder assistir a l’acte, o vols més informació sobre tot el que es va viure a la jornada, pots consultar el Recurs de la Jornada de Bones Pràctiques 2022. En aquest recurs trobaràs informació destacada sobre cadascun dels projectes, links d’interès per a ampliar-ne la informació, i un resum de les idees més rellevants que van sorgir durant el debat.  

Recordeu que pròximament obrirem una nova crida, perquè si no hi heu fet encara, presenteu els vostres projectes, com a candidats a adherir-se a la plataforma. Estigueu atents a les nostres xarxes socials o consulteu el nostre web.

Nou sistema d’indicadors de les polítiques de joventut

L’Observatori Català de la Joventut ha posat en marxa el nou Sistema d’indicadors sobre les polítiques de joventut a Catalunya (SIpol) per fer seguiment de les polítiques públiques adreçades a les persones joves de Catalunya.  També ha actualitzat les dades del Sistema d’indicadors sobre la joventut de Catalunya (SIjove). 

Aquests dos sistemes d’indicadors proporcionen informació rellevant i actualitzada periòdicament a partir de diferents fonts estadístiques. En total, el SIjove ofereix 91 indicadors i el SIpol 48 (150 en total), estructurats en diferents àmbits temàtics: perspectiva general, població, educació, treball, habitatge, família, cultura, salut, participació democràtica i inclusió social.

Els sistemes responen a la necessitat de tenir una radiografia sobre diferents aspectes que afecten a la joventut. Tenen l’objectiu de proporcionar informació periòdica sobre la realitat juvenil a Catalunya, per tal de detectar les tendències en la situació del col·lectiu jove i contribuir a identificar les necessitats d’intervenció. 

·         Sistema d’Indicadors sobre la joventut a Catalunya (SIjove)

·         Sistema d’Indicadors sobre les polítiques de joventut a Catalunya (SIpol)

·         Infografia 

Després de l’assemblea del 2018, la catorzena

La catorzena assemblea de l’Associació Catalana de Professionals de Polítiques de Joventut (AcPpJ) del passat 9 de març es va desenvolupar amb la menor afluència de sòcies i socis dels últims anys. Tot un contrast del que ha estat l’any en que es posava el focus, el 2017, el que ha tingut més acció de la història i amb més assistència i participació a les activitats, jornades o espais organitzats i facilitats per l’entitat.
Comproveu-ho a la memòria del 2017


Pel que fa a les línies de treball del 2018 es remarca seguir descentralitzant les activitats i els projectes alhora quer cohesionant el sector, a través del projecte de bones pràctiques i de les seves corresponents jornades, entre altres. Aquest serà l’any del nou Cens, del que es preveu que els seus resultats es presentin entre el novembre i el desembre. Hi haurà una primera trobada de professionals entorn la mobilitat internacional, es seguirà tenint presencia institucional…i per suposat, els serveis per a les sòcies i els socis segueixen intactes. Cal destacar també, que per quart any consecutiu, els comptes de l’AcPpJ gaudeixen de bona salut.
Pla de treball AcPpJ 2018

Comparteix, reflexiona i aprèn més sobre participació juvenil amb les PartiCamps

Les PartiCamps volen aprofundir sobre la participació de les persones joves arreu del territori català. Volen ser espais a on diversos professionals de joventut comparteixin les pròpies experiències en participació al seu poble, ciutat, espai, centre, projecte i a partir d’aquí, que la trobada esdevingui una oportunitat per reflexionar, proposar i debatre sobre els temes que despertin l’interès entorn la participació i la gent jove.
Cada trobada està organitzada per un grup motor format per l’equip de participació de l’Agència Catalana de la Joventut, el mateix que va impulsar també la Guia Jove, i organitzacions públiques (ajuntaments o consells comarcals) i del tercer sector (associacions de joves o altres) que les condueixen i dinamitzen.
Entre els objectius de les PartiCamps s’hi troba el de compartir i ampliar els continguts de la Guia Jove, a on la participació juvenil és una de les temàtiques centrals.
Les trobades seran de mitja jornada i es produiran a Seròs (7/10), Barcelona (11/11 i 12/12), Tortosa (15/12) i Salt (27/01). Us recomanem que us hi apunteu! Informeu-vos dels deu funcionament.
Més informació, calendari, programes i inscripcions

6a Jornada sobre el procés d'acompanyament d'adolescents en medi obert: l'avaluació participativa


La proposta de la 6a edició de la jornada gira al voltant de l’avaluació participativa en el procés d’acompanyament amb adolescents en medi obert. Es vol aprofundir en aquesta estratègia ja que forma part de la millora del procés socioeducatiu i transformador del mateix acompanyament. Aquesta avaluació implica que professionals, polítics, acadèmics i estudiants valorin conjuntament les accions en les quals participen, amb la intenció d’afavorir l’obtenció de resultats més significatius i que serveixin per a la millora de la intervenció, entenent l’avaluació en si mateixa com a eina socioeducativa que potencia els aprenentatges i l’apoderament dels participants en aquest procés transformador.
Enguany, entre d’altres, es comptarà amb un especialista internacional en el tema, Bradley Cousins, professor d’avaluació a la Facultat d’Educació de la Universitat d’Ottawa (Canadà), expert en recerca sobre avaluació de programes educatius i comunitaris des d’una mirada participativa, col·laborativa i capacitadora.
La jornada consistirà entre d’altres en generar espais participatius simultanis on debatre sobre els èxit i dificultats de l’avaluació, una taula d’experiències en avaluació, on per exemple s’explicarà el projecte Hebe, del qual ja hem parlat des de l’AcPpJ en més d’una ocasió, o la presentació de la recerca en avaluació participativa.
Aquest esdeveniment està organitzat conjuntament entre els ajuntaments de Badia del Vallès, de Barcelona, de Cerdanyola i de Terrassa, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

Vols saber-ne més o inscriure’t? Clica aquí

En marxa els espais monogràfics pel Pla d’Actuació Territorial 2020

timelineEn els darrers anys des de l’administració pública, en col·laboració amb el teixit associatiu, s’ha identificat els joves com un dels col·lectius prioritaris a atendre. Amb aquesta voluntat, es va elaborar el Pla d’Actuació Territorial de Joventut 2016 (PATJ 2016), on els ens locals detectaven les necessitats, establien les seves prioritats, i orientaven el desplegament de les funcions en polítiques de joventut dels municipis. D’aquesta manera, es garantia la ordenació del servei públic als joves i així combatre millor les seves problemàtiques. Amb el repte,  a la vegada, d’aconseguir els objectius marcats al Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (PNJCat 2020).
Amb aquest precedent, la Direcció General de Joventut està duent a terme l’elaboració del Pla d’Actuació Territorial de Joventut 2020, per seguir millorant les polítiques de joventut desplegades a les comarques i municipis. Per aconseguir-ho, es revisarà l’acció de suport de la Generalitat a la xarxa local, s’impulsarà espais de treball interinstitucional i es pretén apoderar els ens locals per a la intervenció en joventut. A nivell de mesures concretes, es planteja el Contracte Programa per al finançament en Joventut de la Generalitat als ens locals i la definició del catàleg de serveis de la Xarxa Nacional de Joventut. En paral·lel, també es realitzarà l’anàlisi de les polítiques locals de joventut, a partir d’un qüestionari electrònic, per conèixer la seva situació.
Per fer tota la feina abans esmentada, la Direcció General de Joventut va crear diferents espais per treballar específicament cada etapa del procés.
1. Les taules territorials, inicien el procés d’obertura del PATJ 2020 i es plantegen amb un objectiu doble: 1) informar del procés de treball per a la construcció del PATJ 2020, i 2) contrastar la vigència de les prioritats de treball recollides al PATJ 2016. De novembre de 2016 a febrer de 2017 van realitzar-se 6 taules de demarcació i 41 taules comarcals on van participar un total de 422 municipis. Aquests, responien a la consulta sobre la priorització de les problemàtiques en joventut des de l’àmbit local i el resultat va ser: el desenvolupament dels joves en el mercat de treball amb el 69%, seguit de l’abandonament prematur i fracàs escolar, la relativa implicació en els mecanismes de participació institucionals i la limitació en quant a recursos humans i infraestructures dels professionals. (en passat, va ser del novembre de 2016 al febrer de 2017).
2. Els espais de treball monogràfic, destinats als professionals de joventut, que aprofundeixen en determinades temàtiques específiques del PATJ per tal de definir propostes aplicables, identificant posicionaments, calculant la seva viabilitat, i buscant responsables per dur-les a terme en el territori. És la fase que es troba en execució actualment i és per això que us animem a apuntar-vos en algun/s dels espais que us impliquin. Són els següents:

 1. Jornada de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
 2. Les dificultats per accedir a l’habitatge
 3. Cultura i joventut
 4. Abordatge de les violències en els equipaments juvenils
 5. Habilitats per a la vida i conductes de risc
 6. Programes de transició escola-treball incorporant la perspectiva de mobilitat social
 7. La participació del teixit social juvenil i les diferents formes de participació

3. La Trobada Nacional de Joventut, el 30 de juny i 1 de juliol, seran unes jornades que serviran per fer el retorn de les conclusions obtingudes a les taules territorials i els espais de treball monogràfics, i apoderar els professionals i responsables polítics dels ens locals.
Finalment, a partir de l’octubre de 2017 s’iniciarà la difusió del Pla d’Actuació Territorial 2020 definitiu i els diferents ens de l’administració pública aplicaran les noves mesures sorgides d’aquest procés.

La IV Carta Catalana de Joventut, en procés de redacció!

Bones notícies pels professionals de joventut. El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya ha iniciat un procés participatiu per definir les bases de la nova Carta Catalana de la Joventut, un document que recull els debats i discussions que preocupen a les persones joves, així com propostes per transformar la realitat juvenil i marcs teòrics per analitzar-la.
D’aquesta feina, en sorgirà també el Pla d’Actuació Jove 2017-2020, on es proposen algunes de les accions i objectius operatius que es desenvoluparan durant els 3 anys següents les organitzacions juvenils per poder assolir els reptes que es fixa el Pla Nacional de Joventut 2010-2020. Així doncs, podrem gaudir d’un nou marc de referència actualitzat amb el que treballar en els propers temps. Recordem que l’última Carta Catalana es va redactar el 2002, però l’aparició de noves necessitats i debats en tots els àmbits l’han deixat obsoleta.
El procés participatiu està dirigit per un grup promotor que ha organitzat diferents tallers segons la temàtica sectorial, territorial, i pels Consells Locals de Joventut. Els tallers serviran per recollir les reflexions i propostes que posteriorment es debatran durant el Congrés de la Joventut. Llavors, serà el punt culminant del procés participatiu que permetrà extreure les conclusions per redactar la IV Carta Catalana de la Joventut i el Pla d’Actuació Jove.
Des de l’AcPpJ animem als associats menors de 30 anys a que participeu en els tallers territorials, donat que permetran observar i conèixer de primera mà el debat i les necessitats juvenils més concretes de la vostra zona d’actuació. Aquí teniu l’enllaç amb la informació sobre dates i ciutats on es duran a terme i des d’on us podreu inscriure si així ho considereu.
Si teniu dubtes o voleu saber-ne més, no dubteu en contactar amb nosaltres!
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya Sobre la Carta Catalana de la Joventut
ig._com_fem_carta_les_entitats

Assemblea General Ordinària de l’AcPpJ 2016

El proper dissabte 19 de març a les 10:00h en primera convocatòria i a les 10.30h en segona, l’Espai Jove la Fontana de Barcelona acollirà la dotzena Assemblea General Ordinària de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ).
En aquesta Assemblea s’esgotarà el compliment dels càrrecs de la Junta Directiva actual (l’article 15 dels nous Estatuts de l’AcPpJ determina el període de tres anys, 2012-2015). Per tant, es convoquen eleccions a la Junta Directiva de l’AcPpJ en aquesta propera AGO, i complint amb l’article 322-12 de la Llei 4/2008 (de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques), les candidatures que es presentin a elecció tenen dret a comunicar el seu programa d’actuació als associats abans de la data del 19 de març o en la mateixa AGO. A aquests efectes, es posa a disposició de les sòcies/socis que formin una candidatura, la llista dels associats actuals i el suport tècnic de l’AcPpJ que calgui per tal de fer arribar el seu programa o comunicacions al respecte.
L’ordre del dia de l’Assemblea serà el següent:

 • Projectes singulars de l’AcPpJ
 • Balanç de la legislatura 2012-2015
 • Presentació de les candidatures de Juntes per la direcció de l’associació en els 3 propers anys (2016-2019). Aprovació de la nova Junta de l’AcPpJ
 • Torn obert de paraules.

En el cas de no poder assistir-hi i voler delegar el vot en una altra sòcia o soci, cal que aquesta porti complimentada aquesta autorització-delegació de vot. Esperem veure-us el proper 19 de març!
Ordre del dia, convocatòria i delegació de vot

La Guia de la dinamització juvenil

Ja és aquí la Guia Jove, publicada on-line en format Viquillibre, elaborada de forma col·laborativa per un grup de persones expertes, entre elles, sòcies i socis de l’AcPpJ, i impulsada per un grup motor i per l’equip de Foment de la Participació de l’Agència Catalana de la Joventut
La Guia Jove està formada per un conjunt de 16 fitxes que volen facilitar possibles línies de treball segons les necessitats o els reptes que es persegueixen. La Guia, igual que les fitxes, es sustenten quatre pilars: la participació, l’educació, la inclusió i el territori. Vol ser una eina viva i completa pels professionals del territori que treballen des de la proximitat en el foment de la participació juvenil des d’espais de dinamització juvenil.
fitxesGuia
El contingut de la guia inclou temàtiques relacionades amb la participació juvenil, la planificació de projectes socioeducatius i l’ús dels espais d’intervenció, com ara equipaments o espai públic. Les estratègies que s’hi aborden incorporen la diversitat de la gent jove i la necessitat d’aportar una perspectiva inclusiva. Finalment, es reconeix la pluralitat del territori i es donen recursos que poden servir d’inspiració segons les diferents realitats de partida.
I a la Guia Jove també hi podeu dir la vostra, aportant-hi millores, proposant noves fitxes… entreu, remeneu, consulteu, apreneu!
Guia Jove
Treballar des dels joves i per a ells és educar en participació des de la participació
De Cèlia Premat, Antonio Alcántara i Albert Giner, membres del grup motor del procés d’obertura per al disseny de la Guia Jove