Què fem

Ens associem i treballem amb la voluntat de recollir, defensar i promoure la figura dels i les treballadores en l’àmbit de joventut del nostre país.

Que són les polítiques de joventut?

Segons la Llei de Polítiques de Joventut aprovada el 8 d’octubre de 2010, les polítiques de joventut són les intervencions dels agents que atenen les necessitats en els diversos àmbits de la vida de les persones joves, especialment les que es troben en una situació de més vulnerabilitat social.

Qui són els professionals de joventut?

Les persones que es dediquen a la recerca, el disseny, la direcció, l’aplicació o l’avaluació de plans, programes o projectes destinats a les persones joves, des de les administracions públiques, l’empresa privada o el teixit associatiu, en el marc de les polítiques de joventut.

Figures professionals relacionades

Professionals de la dinamització, la informació juvenil o la gestió tècnica d’àrees, departaments i serveis de Joventut.