Cens de professionals de Joventut

El “Cens de professionals en l’àmbit de la joventut a Catalunya” és una publicació que constitueix una radiografia fidedigna de la realitat que viu aquest col·lectiu.

El 2018 vam iniciar un estudi sobre el “Cens de professionals en l’àmbit de la joventut a Catalunya”. L’hem desenvolupat sobre el terreny amb el suport de la cooperativa Ilabso, com a experta en estudis sociològics. 

Hi va haver una primera fase participativa de planificació i disseny de l’enquesta, en la que es va col·laborar amb diferents agents i es va decidir el calendari, els apartats i les preguntes que havia de contenir. Es va compartir amb els i les professionals d’arreu del país, i com a resultat hi van participar 604 professionals de joventut.

Durant el 2019 es va dur a terme el tractament de les dades, així com la redacció de l’informe resultant. Degut a la situació de pandèmia el procés s’ha endarrerit, amb la qual cosa les últimes correccions s’han dut a terme a finals de 2020. 

Accedeix a la publicació en format digital i físic!