Equip

Des de la creació de l’entitat, diverses persones membres han passat per la junta directiva i l’equip tècnic, contribuint a fer créixer l’entitat i promoure el col·lectiu de professionals de joventut.

Junta directiva
Alexis Sánchez

President

Alexis Sánchez Laguna

Narcís Reguero

Secretari

Narcís Reguero Moragas

Tresorera

Ingrid Colilles Gómez

Equip tècnic

Tècnica de projectes

Maria Ollé López

Històric de membres