Històric

Des de la creació de l’ACPJ l’any 2004 hem teixit col·laboracions que ens han permès avançar en la consecució dels objectius. Destaquem els objectius de l’ACPJ assolits amb èxit:

Objectius assolits
 • A l’octubre del 2010 es va aprovar la Llei de Polítiques de Joventut després de més de 30 anys d’Estatut d’Autonomia.
 • Hem establert contacte directe amb els grups parlamentaris amb diverses compareixences a la Comissió de Polítiques de Joventut del Parlament de Catalunya, en representació de les i els professionals de l’àmbit de la joventut.
 • Des de l’administració ara s’imparteix una formació digna per a les i els professionals de les polítiques de joventut.
Hem establert col·laboracions amb l’Administració
 • Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona i la Direcció d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona.
Hem establert col·laboracions amb Col·legis i Associacions
 • Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
 • Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)
 • Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (COLPIS)
 • Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)
 • Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC)
 • Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec)
 • Coordinadora de l’Animació Sociocultural a Catalunya (CASC_CAT)
Hem participat amb
 • La Xarxa Catalana de Serveis d’Informació Juvenil (XCSIJ)
 • El Consell Assessor del Màster Interuniversitari Joventut i Societat
 • L’elaboració de la primera Llei de Polítiques de Joventut a Catalunya
 • La construcció del perfil professional d’Informador Juvenil en col·laboració amb l’INJUVE, etc.
 • Entitat d’acollida del Servei de Voluntariat Europeu (SVE), amb contactes a nivell internacional
Hem redactat publicacions
 • “Cens de Professionals en l’àmbit de la joventut a Catalunya” (2018)
 • “L’Estudi del Cens de Professionals en l’àmbit de la joventut a Catalunya” (2008)
 • “Del retrat al repte”
 • “Informació base de la formació dels professionals de joventut”
 • “Política de Joventut, Glossari de termes” de Jordi Casanovas
 • “Bones pràctiques en l’àmbit de la joventut”
Hem impulsat i organitzat cursos, projectes i activitats
 • Projecte, plataforma i jornades de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut. (des de 2013 fins l’actualitat)
 • El·laboració de l’Estudi de Perfils Professionals en l’àmbit de la joventut (2016 – 2017)
 • Projecte Be Youth Worker Today (BYWT), de creació de xarxa catalana i europea de treballadores i treballadors en l’àmbit de la joventut / Youth Workers (2014-2016)
 • Organització dels Cursos Les Polítiques de Joventut Avui (Catalunya, Barcelona 2010), (Lleida i Tarragona 2011)
 • Creació del Grup de Reflexió sobre la Formació dels Professionals de Joventut (GREF, 2009)
 • Primera Trobada Estatal d’Associacions Professionals de Joventut (2007)
 • Es signa la Declaració de Palma on diverses entitats de professionals en les polítiques de joventut d’arreu de l’estat espanyol acorden treballar plegades per la lluita de la dignificació de les i els professionals de les polítiques de joventut (2007)
 • Cursos d’Especialització en Polítiques Locals de Joventut 2006, 2007, 2008 i 2009
 • Coordinació del primer Curs de Formació Bàsica en Polítiques de Joventut organitzat per la Secretaria de Joventut / Direcció General de Joventut
 • La primera Taula d’Interlocució per a la definició i regulació de perfils professionals en joventut, el primer Congrés Català de l’Educació Social, la Xarxa Catalana de Serveis d’Informació Juvenil (XCSIJ)