Manifest

El nostre principal objectiu és assolir la regulació de la tasca dels professionals de joventut i la defensa d’aquests davant les institucions.

Fa més de trenta anys que a Catalunya s’apliquen polítiques de joventut capdavanteres en molts àmbits, tant en el context espanyol com l’europeu. El seu desenvolupament ha estat possible en bona mesura gràcies a la dedicació entusiasta i voluntariosa de centenars de professionals que prioritzen la defensa i suport als joves. Tanmateix, el nostre col·lectiu ha patit de forma generalitzada condicions de treball deplorables, amb elevats nivells de precarietat i amb un escàs reconeixement tècnic i professional.

L’Associació Catalana de Professionals de Joventut (ACPJ) neix amb la intenció de canviar aquesta situació. Els i les professionals de joventut som una veu amb coneixement essencial per parlar i proposar actuacions adreçades als i les joves, i hem de fer valer aquesta qualitat per consolidar i fer avançar les polítiques de joventut. Això ho aconseguirem garantint unes condicions dignes de treball, nivells de reconeixement professional adequats, remuneracions suficients, un sistema de formació especialitzat i una regulació estable i sòlida de la professió.

Les i els professionals de joventut són interlocutors vàlids, autoritzats i imprescindibles per a què aquestes polítiques creixin i millorin. L’entitat continua tenint molts reptes per endavant, especialment la regulació dels perfils professionals i aconseguir que la nostra professió es guanyi l’espai de prestigi i el reconeixement social adequat i proporcionat a la importància de la nostra tasca quotidiana.

I és amb la força dels / de les professionals que podrem fer valer els nostres drets.