Notícies i recursos

En marxa els espais monogràfics pel Pla d’Actuació Territorial 2020

timelineEn els darrers anys des de l’administració pública, en col·laboració amb el teixit associatiu, s’ha identificat els joves com un dels col·lectius prioritaris a atendre. Amb aquesta voluntat, es va elaborar el Pla d’Actuació Territorial de Joventut 2016 (PATJ 2016), on els ens locals detectaven les necessitats, establien les seves prioritats, i orientaven el desplegament de les funcions en polítiques de joventut dels municipis. D’aquesta manera, es garantia la ordenació del servei públic als joves i així combatre millor les seves problemàtiques. Amb el repte,  a la vegada, d’aconseguir els objectius marcats al Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (PNJCat 2020).
Amb aquest precedent, la Direcció General de Joventut està duent a terme l’elaboració del Pla d’Actuació Territorial de Joventut 2020, per seguir millorant les polítiques de joventut desplegades a les comarques i municipis. Per aconseguir-ho, es revisarà l’acció de suport de la Generalitat a la xarxa local, s’impulsarà espais de treball interinstitucional i es pretén apoderar els ens locals per a la intervenció en joventut. A nivell de mesures concretes, es planteja el Contracte Programa per al finançament en Joventut de la Generalitat als ens locals i la definició del catàleg de serveis de la Xarxa Nacional de Joventut. En paral·lel, també es realitzarà l’anàlisi de les polítiques locals de joventut, a partir d’un qüestionari electrònic, per conèixer la seva situació.
Per fer tota la feina abans esmentada, la Direcció General de Joventut va crear diferents espais per treballar específicament cada etapa del procés.
1. Les taules territorials, inicien el procés d’obertura del PATJ 2020 i es plantegen amb un objectiu doble: 1) informar del procés de treball per a la construcció del PATJ 2020, i 2) contrastar la vigència de les prioritats de treball recollides al PATJ 2016. De novembre de 2016 a febrer de 2017 van realitzar-se 6 taules de demarcació i 41 taules comarcals on van participar un total de 422 municipis. Aquests, responien a la consulta sobre la priorització de les problemàtiques en joventut des de l’àmbit local i el resultat va ser: el desenvolupament dels joves en el mercat de treball amb el 69%, seguit de l’abandonament prematur i fracàs escolar, la relativa implicació en els mecanismes de participació institucionals i la limitació en quant a recursos humans i infraestructures dels professionals. (en passat, va ser del novembre de 2016 al febrer de 2017).
2. Els espais de treball monogràfic, destinats als professionals de joventut, que aprofundeixen en determinades temàtiques específiques del PATJ per tal de definir propostes aplicables, identificant posicionaments, calculant la seva viabilitat, i buscant responsables per dur-les a terme en el territori. És la fase que es troba en execució actualment i és per això que us animem a apuntar-vos en algun/s dels espais que us impliquin. Són els següents:

  1. Jornada de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
  2. Les dificultats per accedir a l’habitatge
  3. Cultura i joventut
  4. Abordatge de les violències en els equipaments juvenils
  5. Habilitats per a la vida i conductes de risc
  6. Programes de transició escola-treball incorporant la perspectiva de mobilitat social
  7. La participació del teixit social juvenil i les diferents formes de participació

3. La Trobada Nacional de Joventut, el 30 de juny i 1 de juliol, seran unes jornades que serviran per fer el retorn de les conclusions obtingudes a les taules territorials i els espais de treball monogràfics, i apoderar els professionals i responsables polítics dels ens locals.
Finalment, a partir de l’octubre de 2017 s’iniciarà la difusió del Pla d’Actuació Territorial 2020 definitiu i els diferents ens de l’administració pública aplicaran les noves mesures sorgides d’aquest procés.