Notícies i recursos

Assemblea General Ordinària de l’AcPpJ 2016

El proper dissabte 19 de març a les 10:00h en primera convocatòria i a les 10.30h en segona, l’Espai Jove la Fontana de Barcelona acollirà la dotzena Assemblea General Ordinària de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ).
En aquesta Assemblea s’esgotarà el compliment dels càrrecs de la Junta Directiva actual (l’article 15 dels nous Estatuts de l’AcPpJ determina el període de tres anys, 2012-2015). Per tant, es convoquen eleccions a la Junta Directiva de l’AcPpJ en aquesta propera AGO, i complint amb l’article 322-12 de la Llei 4/2008 (de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques), les candidatures que es presentin a elecció tenen dret a comunicar el seu programa d’actuació als associats abans de la data del 19 de març o en la mateixa AGO. A aquests efectes, es posa a disposició de les sòcies/socis que formin una candidatura, la llista dels associats actuals i el suport tècnic de l’AcPpJ que calgui per tal de fer arribar el seu programa o comunicacions al respecte.
L’ordre del dia de l’Assemblea serà el següent:

  • Projectes singulars de l’AcPpJ
  • Balanç de la legislatura 2012-2015
  • Presentació de les candidatures de Juntes per la direcció de l’associació en els 3 propers anys (2016-2019). Aprovació de la nova Junta de l’AcPpJ
  • Torn obert de paraules.

En el cas de no poder assistir-hi i voler delegar el vot en una altra sòcia o soci, cal que aquesta porti complimentada aquesta autorització-delegació de vot. Esperem veure-us el proper 19 de març!
Ordre del dia, convocatòria i delegació de vot