S'obre una convocatòria d'ajuts al Practicum Odisseu


Els Ajuts al Pràcticum Odisseu pretenen incentivar l’estada de joves universitaris en pràctiques remunerades a les empreses situades en municipis rurals, per tal de promoure la competitivitat empresarial, així com el retorn i l’establiment d’aquests joves a les zones rurals. Els Ajuts Odisseu estan impulsats per la Direcció General de Joventut i la Secretaria d’Universitats i Recerca, amb el suport de les entitats promotores del projecte.

La convocatòria d’Ajuts del Pràcticum Odisseu va adreçada a estudiants matriculats en estudis oficials de grau o màster d’una universitat del sistema universitari de Catalunya i, en el cas de grau, que hagin superat un mínim del 50% dels crèdits de la titulació en el moment de sol·licitar les pràctiques, és a dir, abans del 12 de maig del 2019.
Caldrà que el candidat compleixi els requisits específics que l’empresa i/o institució d’acollida demandin a l’oferta d’Ajuts al Pràcticum Odisseu a la que s’opta (ofertes de pràctiques disponibles), així com també els requeriments que fixi la universitat on estigui matriculat l’estudiant.

Més informació de la convocatòria, les bases i el seu procediment

L’Agència Catalana de la Joventut obre una nova convocatòria de suport a la recerca en matèria de joventutEl Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; a través de l’Agència Catalana de la Joventut i en col·laboració amb l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, obre una nova convocatòria per al suport a la recerca en matèria de joventut en tres línies: el Premi Joventut, les beques per a la realització de tesis doctorals i els ajuts a projectes d’estudi i anàlisi en matèria de joventut. El termini per presentar les propostes finalitza el 14 de setembre de 2018. En total es destinen 26.000 euros per impulsar la recerca en l’àmbit de la joventut a Catalunya.
El dijous 12 de juliol es va publicar la resolució per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria del Premi Joventut per a l’any 2018, amb l’objectiu de premiar un treball acadèmic de recerca que analitzi la realitat juvenil actual de Catalunya des d’una perspectiva general o sobre algun dels seus aspectes, preferentment sobre joves de 16 a 29 anys. El Premi està dotat amb 2.000 euros i inclou la possibilitat de publicar la recerca guanyadora en la col·lecció Aportacions de l’Observatori Català de la Joventut.
També es va publicar la convocatòria per optar a les beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut, amb una dotació total de 4.000 euros i un màxim de 2.000 euros per beca. L’objectiu és promoure i estimular entre els investigadors i les investigadores la realització de tesis doctorals sobre la realitat juvenil actual a Catalunya i les polítiques de joventut de Catalunya.
La tercera línia de la convocatòria que es va publicar està relacionada amb els ajuts a projectes d’estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya amb l’objectiu d’estimular la investigació i contribuir al coneixement de la realitat actual en matèria de joventut a Catalunya. La DGJ destina 20.000 euros als ajuts, amb un import màxim per cada ajut de 10.000 euros. Com a novetat, enguany es vol potenciar la recerca sobre la interseccionalitat de les desigualtats socials entres les persones joves (amb 2.500 euros per ajut) i projectes de recerca que realitzin explotacions de la matriu de dades de l’Enquesta a la joventut de Catalunya (EJC) de 2017 (amb 2.500 euros per ajut).

Més informació de la convocatòria, les bases i el seu procediment

L’Agència Catalana de la Joventut obre una nova convocatòria de suport a la recerca en matèria de joventut

premisjoventut
Després de 5 anys, l’Agència Catalana de la Joventut obre novament una convocatòria d’ajuts i de suport a la recerca en matèria de joventut.
Aquesta convocatòria consta del Premi Joventut, les beques per a la realització de tesis doctorals i els ajuts a la recerca en matèria de joventut. La convocatòria es fa amb la col·laboració de l’AGAUR i en total es destinen 26.000 euros. El termini per presentar sol·licituds comença el dilluns 16 de gener i finalitza el 28 de febrer.
El Premi Joventut està dotat de 2.000€ i reconeix a una tesi o treball de final de carrera o màster que analitzi la realitat juvenil actual de Catalunya.
Les beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut estan dotades amb 4.000€ i un màxim de 2.000€ per beca.
I amb una dotació de 20.000€ i amb un import màxim per cada ajut de 10.000€, els ajuts a projectes d’estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya tenen l’objectiu d’estimular la investigació i contribuir al coneixement de la realitat actual en matèria de joventut a Catalunya.
Més informació de la convocatòria, les bases i el seu procediment