Notícies i recursos

S'obre una convocatòria d'ajuts al Practicum Odisseu


Els Ajuts al Pràcticum Odisseu pretenen incentivar l’estada de joves universitaris en pràctiques remunerades a les empreses situades en municipis rurals, per tal de promoure la competitivitat empresarial, així com el retorn i l’establiment d’aquests joves a les zones rurals. Els Ajuts Odisseu estan impulsats per la Direcció General de Joventut i la Secretaria d’Universitats i Recerca, amb el suport de les entitats promotores del projecte.

La convocatòria d’Ajuts del Pràcticum Odisseu va adreçada a estudiants matriculats en estudis oficials de grau o màster d’una universitat del sistema universitari de Catalunya i, en el cas de grau, que hagin superat un mínim del 50% dels crèdits de la titulació en el moment de sol·licitar les pràctiques, és a dir, abans del 12 de maig del 2019.
Caldrà que el candidat compleixi els requisits específics que l’empresa i/o institució d’acollida demandin a l’oferta d’Ajuts al Pràcticum Odisseu a la que s’opta (ofertes de pràctiques disponibles), així com també els requeriments que fixi la universitat on estigui matriculat l’estudiant.

Més informació de la convocatòria, les bases i el seu procediment