Be Youth Worker Today is growing

BYWTEl projecte Be Youth Worker Today (BYWT) segueix endavant. Vint persones que de moment conformen el grup motor del projecte, repartides en quatre comissions, treballen a fi de crear dues xarxes transversals de professionals del treball amb joves, catalana i europea, amb el partenariat d’onze organitzacions de la Unió Europea (Portugal, Itàlia, Grècia, Bulgària, Romania, República Txeca, Alemanya, Bèlgica, Holanda, Regne Unit i Suècia) de caires molt diferents (administració local, ONG, universitat, associacions…). Des de BYWT es continua obrint el procés a totes aquelles persones que treballen amb joves que vulguin implicar-se en aquesta iniciativa.
Es treballa en tres línies. Per una banda, es posa èmfasi en la diversitat de formacions acadèmiques i no acadèmiques, genèriques i especialitzades, que tenen els professionals de joventut, tant a Catalunya com als països representats en el projecte, així com a l’oferta actual formativa relacionada directament amb el treball amb joves.
Per altra banda, es focalitza en la diversitat de carreres professionals que tenen els professionals del treball amb joves, és a dir, tant pel que fa a la trajectòria com a la situació contractual que tenen.
Finalment, es treballarà per compartir allò que possiblement sigui el que uneix més als diferents perfils de professionals del treball amb joves, que és la metodologia, és a dir, com es fa la intervenció i com es desenvolupa el servei (establiment de vincle, relació socioeducativa, acompanyament, etc).
Pel que fa a la metodologia del treball amb joves, es realitzarà un meeting els dies 25, 26 i 27 de novembre de 2015 a diversos equipaments del centre de la ciutat de Barcelona. A principis del curs vinent s’obriran les inscripcions.
BYWT s’ha presentat, mitjançant entrevistes informals, a professionals, a entitats, a institucions i a col·legis professionals i entitats de professionals relacionades amb el treball amb joves, a fi de convidar a valorar el projecte i fer-hi aportacions per a recollir diferents perspectives de diversos àmbits i visions professionals i, així, enriquir-lo. També es convidarà a algunes entitats de professionals de joventut d’altres territoris de l’Estat Espanyol a participar-hi.
Per part de les administracions, BYWT rep el suport econòmic de la Unió Europea i de l’Ajuntament de Barcelona i la col·laboració de la Direcció General de Joventut i la Diputació de Barcelona.
 
Apunteu-vos a BYWT i informeu-vos a:
www.beyouthworkertoday.net
Comunitat a Facebook