Notícies i recursos

Youth Wiki i youthpolicy.org, webs clau per les polítiques de joventut

Al núvol existeixen Youth Wiki i youthpolicy.org, dues fonts per conèixer les polítiques de joventut arreu d’Europa i del món, estudis i articles sobre àrees i entorns de la joventut i sobre el treball adreçat a les persones joves. Eines valuoses no només per descobrir i ampliar  el coneixement vers les línies polítiques o de treball i poder-vos presentar a convocatòries europees com l’Erasmus, sinó per adaptar aquestes a terreny local, a través dels plans locals de joventut.

Fa uns dies al blog del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud s’informava de la “Youth wiki”, una enciclopèdia d’accés online i especial creada per la comissió europea que s’estrenava a finals de l’any passat i a on es recull tota la informació disponible referent a la joventut, polítiques de joventut i intervencions en matèria de joventut dels vint-i-set estats membres de la Unió Europea.
La Youth Wiki és una base de dades amb la informació actualitzada dels països amb dades estadístiques sobre la seva població juvenil i les seves polítiques de joventut o en l’àmbit de la joventut. Així com una definició dels àmbits i les característiques de les polítiques de joventut en comú a nivell europeu com governança, voluntariat, ocupació i emprenedoria, inclusió social, participació, educació i formació, salut i benestar, creativitat i cultura i una última, extra, anomenada “Joves al món”, per a polítiques amb perspectiva internacional. La informació  és oberta però et pots crear en 5 minuts un compte d’accés a la mateixa web que et permetrà consultar-la filtrant el país per l’àmbit, a més de trobar estudis, resultats d’enquestes, anàlisis i informes encarregats a universitats, centres de recerca, think-tanks i altres.
Youth Wiki
Per un altre costat, i des de 2011, l’organització berlinesa Demokratie & Dialog e.V condueix la iniciativa Youth Policy Labs amb el seu web base Youthpolicy.org, un laboratori exclusiu en l’àmbit de la joventut i de les polítiques de joventut d’arreu del món. No n’existeix cap més semblant: es produeix coneixement a través de la investigació i d’articles a premsa amb l’objectiu de millorar les polítiques públiques que afecten la vida dels joves, facilitant el debat internacional sobre les polítiques de joventut i defensant una coherència més forta d’aquestes entre les Nacions Unides i la resta d’agents.
El web és també una enciclopèdia d’articles i recursos per temàtiques diverses. I manté també una llista i mapa de països i les seves polítiques de joventut (si n’hi ha)

Imatge de la portada: An Overview Of WordPress Wiki & Knowledge Base Plugins