Notícies i recursos

Voluntaris, del sector del lleure, en precari

  
És un col.lectiu que fa una gran tasca educativa però al qual no es reconeix l’esforç que fan.
Temps que inverteixen, il·lusions que ens transformen en activitats creatives i amb imaginació per què de recursos no n’hi han tants.
Ja fa uns mesos van sortir totes les entitats del sector de l’educació en el lleure al carrer en la Marxa educativa per denunciar la situació d’absoluta precarietat que es troben aquests i aquestes joves.

   Arrel de l’estudi elaborat per la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia es pot constar de forma quantificada aquesta situació:
-Un de cada cuatre esplais i agrupaments disposa d’un espai de menys  de 100 metres quadrats.
-Un 84 % dels espais tenen barrers arquitectòniques.
-Un 35% només disposa de calefacció.
-Paguen 300 € fer mija, alguns superen els 700 €.

   Aquesta situació es reflexa en el descens d’esplais i agrupaments en els últims anys. Es calcula que a Barcelona hi ha entre 170 i 180, uns 30 menys que fa deu anys.
   El president de CJB (concell joventut de Barcelona),  Fabian Mohedano, explica que segurament és degut a problemes de finançament i d’espai.
   El estudi abans esmentat cita un sèrie de recomanacions:
-Crear una xarxa d’equipaments més forta a tots els disctrictes de la ciutat amb la possada en marxa d’hotels o casals d’associacions.
-L’augment d’ajuts per a la millora dels locals.
-La construcció d’un centre per trobades internacionals a barcelona.
-El compromís d’incloure l’opinió del jove a l’hora de dissenyar els locals.