Notícies i recursos

Tècnica Voluntariat SCI

Denominació del lloc de treball: Tècnica de voluntariat
Nom de la Empresa, entitat o institució ofertant: Servei Civil Internacional Catalunya
Data límit de recepció de currículums, 11 de desembre
E-mail: , indicant “Convocatòria Tècnica Voluntariat”
Només es contactarà, en el termini de 10 dies, amb les candidates preseleccionades
per concertar una entrevista personal.

Tasques i Funcions:

 • Gestió i dinamització d’oportunitats de voluntariat de curta (camps de treball) i llarga durada:
 1. o Recerca, selecció, seguiment i avaluació dels camps de treball
 2. internacionals d’acollida que ofereix SCI a Catalunya.
 3. o Assessoria a grups promotors catalans que vulguin organitzar un
 4. camp de treball internacional.
 5. o Difusió, gestió, seguiment i avaluació de les oportunitats de
 6. voluntariat de curta durada a altres països per joves catalans i
 7. formació d’aquests joves.
 8. o Suport, gestió i seguiment dels voluntaris de llarga duració.
 • Gestió i dinamització d’intercanvis juvenils internacionals
 • Gestió de subvencions i recerca de nous finançaments a l’àrea de voluntariat.
 • Dinamització dels grups locals de voluntaris.
 • Participació i seguiment als grups de treball internacionals per la millora continuada de la gestió del voluntariat.
 • Proposta i organització d’altres activitats relacionades amb el voluntariat d’abast internacional: trobades, seminaris, reunions, etc…
 • Supervisió de la tasca dels 2 voluntari/es europeus que donen suport a l’àrea de voluntariat.

Durada i Jornada laboral: Contracte de sis mesos amb jornada de 30h setmanals.
Remuneració i categoria laboral: 960 € bruts/mes.
Incorporació immediata
Lloc de treball:
Oficines SCI a Barcelona.

Requisits:

 • Llicenciada, preferiblement en ciències socials en situació d’atur.
 • Domini de l’idioma anglès parlat i escrit.
 • Experiència associativa i/o de voluntariat, especialment en l’àmbit internacional
 • Experiència en la gestió de projectes i subvencions.
 • Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari (llistes de correu i bases de dades)
 • Interès i motivació per treballar en l’àmbit de la solidaritat internacional i l’educació per la pau.
 • Facilitat de comunicació i d’atenció al públic

Es valorarà:

 • Coneixement d’altres llegues.
 • Formació específica en gestió del voluntariat.
 • Formació i/o experiència amb el programa Youth in Action.
 • Coneixement previ de l’entitat SCI.

Altres:

 • Disponibilitat per viatges esporàdics i flexibilitat horària.
 • Capacitat de treball en equip i relacions interpersonals.
 • Capacitat d’anàlisi, iniciativa, organització i planificació.