Notícies i recursos

Tècnic/a Joventut Santa Susanna

Denominació del lloc de treball : Tècnic/a Joventut
Nom de la Empresa, entitat o institució ofertant: Ajuntament Santa Susanna
Adreça: Pl Catalunya, s/n  08398 – Santa Susanna (Barcelona)
Telèfon 93.767.84.41

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a l’atenció de Cristian Giró (Insertor Laboral) a l’adreça el més aviat possible.

Tasques i Funcions:

  • iniciar el servei de joventut,
  • elaborar el pla local de joventut
  • realitzar la programació i coordinació d’actuacions amb altres tècnics i regidories.

Durada i Jornada laboral: dedicació complerta

Tipus de contracte: contracte temporal i incorporació com a personal laboral fix de l’Ajuntament a mig termini

Incorporació immediata (o de cara a gener).

Requisits:

  • Preferentment diplomat o llicenciat en ciències socials
  • Formació en polítiques de joventut (planificació i gestió de projectes, dinamització juvenil, etc.)
  • Experiència laboral en l’àmbit de polítiques de joventut (prospecció de recursos i anàlisi de la realitat del territori, elaboració i aplicació de plans locals de joventut, treball directe amb joves, etc.)