Notícies i recursos

Tècnica Comunicació SCI

Denominació del lloc de treball: Tècnica de comunicació.
Nom de la Empresa, entitat o institució ofertant: Servei Civil Internacional Catalunya
Data límit de recepció de currículums, 11 de desembre
E-mail: , indicant “Convocatòria Tècnica Comunicació”
Només es contactarà, en el termini de 10 dies, amb les candidates preseleccionades
per concertar una entrevista personal.

Tasques i Funcions:

 • Confecció de l’agenda electrònica quinzenal d’activitats i difusió posterior
 • Confecció del butlletí trimestral de noticies (cercar col·laboracions internes i externes, elaborar materials propis, maquetació) i difusió posterior
 • Gestió de la pàgina web de l’entitat: actualització de continguts, proposta denous continguts i formats.
 • Preparació de format, correcció de continguts i edició de la memòria 2007 de l’entitat.
 • Organització i realització d’activitats de presentació i difusió de SCICatalunya:xerrades, presencia a actes, presencia a mitjans, etc…
 • Suport per les tasques de difusió i comunicació de les activitats que esrealitzen des d’altres àrees de treball: difusió d’oportunitats de voluntariat iformació, redacció i disseny de materials (tríptics, cartells, guies),concertació d’espais a premsa escrita, radio i televisió per fer difusió,recopilació i gestió dels materials que es produeixen a les diferents àrees de treball.
 • Gestió de les bases de dades de socis, col·laboradors, organitzacions i mitjans de comunicació.Dinamització del grup de voluntaris locals de comunicació.

Durada i Jornada laboral: Contracte de sis mesos amb jornada de 30h setmanals.
Remuneració i categoria laboral: 960 € bruts/mes.
Incorporació immediata
Lloc de treball:
Oficines SCI a Barcelona.

Requisits:

 • Llicenciada en periodisme/comunicació en situació d’atur.
 • Coneixements i/o experiència en gestió de pàgines web i en edició i maquetació d’instruments de comunicació i difusió (butlletins, agendes informatives, tríptics, cartells, etc.).
 • Coneixement i/o experiència en relació amb mitjans de comunicació.
 • Domini del català (nivell C)
 • Nivell mig d’anglès parlat i escrit.
 • Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari (llistes de correu i bases de dades)
 • Interès i motivació per treballar en l’àmbit de la solidaritat internacional i l’educació per la pau.

Es valorarà:

 • Experiència associativa i/o de voluntariat, especialment en l’àmbit internacional
 • Coneixements del mon associatiu i la realitat internacional.
 • Coneixement d’altres llengües.
 • Formació específica en comunicació a ONGs.
 • Coneixement previ de l’entitat SCI.

Altres:

 • Disponibilitat per viatges esporàdics i flexibilitat horària.
 • Capacitat de treball en equip i relacions interpersonals.
 • Capacitat d’anàlisi, iniciativa, organització i planificació.
 • Capacitat de síntesis i redacció.