Notícies i recursos

Conserge Casal de Joves Torreblanca (Sant Cugat)

Denominació del lloc de treball: Consergeria nocturna i dissabte Casal de Joves Torreblanca
Nom de la Empresa, entitat o institució ofertant : Ateneu Santcugatenc. Centre de Recursos Socioculturals
Adreça: Pl. Pep Ventura, 1 – 08172 Sant Cugat del Vallès
Telèfon de contacte: 93 583 01 48
E-mail:

Els candidats/tes han de fer arribar el seu CV a la secretaria del Casal de Joves Torreblanca o per mail a , adjuntant tota aquella informació, referències, documents que considerin d’interès i destacant per quin lloc de treball es presenta.T

Tasques i Funcions:

 •  Realitzar les tasques de consergeria del Casal: obrir i tancar els espais, preparació i recollida dels mateixos depenent de l’activitat a desenvolupar
 • Atenció de les tasques pròpies de secretaria (reseva d’espais, atenció telèfonica i presencial, informació a usuaris)
 • Tasques administratives derivades de la secretaria del centre.
 • Informar i derivar als usuaris als diferents serveis, espais i activitats del Casal.
 • Gestió i manteniment de les infraestructures i el material disponible.
 • Control de l’aplicació del reglament d’ús del centre.

Durada i Jornada laboral: 30h hores setmanals de dilluns a dissabte. Horari: de dilluns a divendres de 20h a 24h i dissabtes de 10 a 14h i de 17h a 22h
Remuneració i categoria laboral:  s/ conveni de lleure educatiu i sociocultural de Catalunya
Tipus de contracte:  indefinit
Inici del contracte:
1/01/2008
Altres: Vacances anuals: 30 dies naturals (subjectes al tancament del servei durant el mes d’agost)

Requisits:

Formació i coneixements:

 • Coneixements orals i escrits de la llengua catalana.
 • Es valoraran els candidats/candidates que estiguin cursant qualsevol tipus d’estudi
 • Es valoraran els coneixement informàtics i administratius

Característiques i habilitats:

 • Capacitat d’autonomia laboral
 • Habilitats comunicatives en especial amb el col.lectiu jove.
 • És valoraran positivament la tolerància, la Iniciativa, la flexibilitat i el compromís amb el projecte del centre.

Es valorarà positivament l’experiència:

 • En tasques iguals o similars.
 • L’experiència en treballs administratius