Notícies i recursos

Dinamitzador/a Casal Juvenil Torreblanca (Sant Cugat)

Denominació del lloc de treball: secretaria i dinamització juvenil torn de tarda Casal de Joves Torreblanca
Nom de la Empresa, entitat o institució ofertant : Ateneu Santcugatenc. Centre de Recursos Socioculturals
Adreça
: Pl. Pep Ventura, 1 – 08172 Sant Cugat del Vallès
Telèfon de contacte: 93 583 01 48
E-mail:

" />

Els candidats/tes han de fer arribar el seu CV a la secretaria del Casal de Joves Torreblanca o per mail a , adjuntant tota aquella informació, referències, documents que considerin d’interès i destacant per quin lloc de treball es presenta.

Tasques i Funcions:

 • Realitzar les tasques de consergeria del Casal: obrir i tancar els espais, preparació i recollida dels mateixos depenent de l’activitat a desenvolupar.
 • Atenció i informació als usuaris del Casal, recollida de propostes i dinamització de la participació juvenil.
 • Informar i derivar als usuaris als diferents serveis, espais i activitats del Casal.
 • Atendre i gestionar l’ús dels espais i serveis per part dels usuaris.
 • Gestió i manteniment de les infraestructures i el material disponible pels usuaris
 • Control de l’aplicació del reglament d’ús del centre.
 • Atendre i gestionar les inscripcions dels usuaris a les diferents propostes
 • Atendre i gestionar la cessió i reserva d’espais.
 • Atendre i gestionar les quotes d’usuaris per activitats, serveis i formació.
 • Participació activa dins l’equip de gestió i dinamització

Durada i Jornada laboral: 20h hores setmanals de dilluns a divendres, Horari: de dilluns a divendres de 17h a 21h
Remuneració i categoria laboral: Oficial administratiu ( s/ conveni de lleure educatiu i sociocultural de Catalunya)
Tipus de contracte:  indefinit
Inici del contracte: 1/01/2008
Altres: Vacances anuals: 30 dies naturals (subjectes al tancament del servei durant el mes d’agost)

Requisits:

Formació i coneixements:

 • Coneixements orals i escrits de la llengua catalana.
 • Coneixements d’informàtica per a la gestió de la secretaria del centre.
 • Es valoraran els candidats/candidates amb formació acabada o que estiguin cursant estudis d’Animació Sociocultural, Educació Social , Gestió Cultural i/o treball Social.

Característiques i habilitats:

 • Capacitat de gestió i autonomia de treball.
 • Habilitats socials i comunicatives amb el col·lectiu jove.
 • Capacitat de treball en equip.
 • És valoraran positivament la tolerància, la Iniciativa, la flexibilitat i el compromís amb el projecte del centre.

Es valorarà positivament l’experiència:

 • l’experiència laboral o voluntària en llocs similars
 • la implicació en projectes de participació juvenil
 • el coneixement del medi social i cultural juvenil local