Notícies i recursos

Tècnic/a mig en joventut a l'Ajuntament de Valls

AJUNTAMENT DE VALLS

Àrea de Serveis Interns / Departament de Recursos Humans

BASES ESPECÍFIQUES PER LES QUALS ES REGIRÀ EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA D’UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A EN JOVENTUT, EN CARÀCTER LABORAL TEMPORAL ( LT 9/2009 )

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

És objecte de la present convocatòria la selecció pel sistema de concurs d’accés lliure d’un tècnic/a mig en joventut, per prestar serveis en règim laboral temporal lligat a la execució del Pla local de Joventut 2008-2011.

Les funcions del lloc de treball seran les de planificació, gestió, seguiment i supervisió de les activitats del departament; planificació i control del pressupost; gestió dels espais del servei; coordinació i relació amb altres regidories/departament; relació amb les entitats i associacions juvenils de la ciutat; col·laborar en els aspectes de desenvolupament local en matèria de joves que es consideri oportú i altres tasques que s’encomanin.

 

CONVOCATÒRIA ADJUNTA