Notícies i recursos

1 plaça de Tècnic auxiliar joventut a Arenys de Mar

AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR (BARCELONA)

Joventut 1 plaça de Tècnic auxiliar joventut

Núm. referència: 20090505O39Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs oposició

Titulació: Subgrup C1: Títol de batxiller, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior (anterior Grup C)

Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació

Tipus de personal: Personal laboral

Observacions: Termini de 20 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i BOE

Data pub. Butlletí Núm. Descripció i dates orientatives    
  05/05/2009 DOGC 5372 Oferta pública  
  01/12/2009 BOPB 287 Bases específiques. Convocatòria. Temari