Notícies i recursos

SIAPJove: el sistema per avaluar les polítiques de joventut del teu municipi

Gràcies a un registre que us ocuparà uns 30 segons podreu accedir a un sistema inèdit fins al moment; un programa que genera informes d’avaluació sobre les polítiques de joventut del teu poble o ciutat.

 

El SIAPJove és el resultat d’un treball de recerca realitzat durant els anys 2010 i 2011 en el marc de l’Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona i en el qual l’AcPpJ hi va col•laborar, entre altres agents de les polítiques de joventut. Compta també, amb el suport econòmic de l’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya.

 

Un treball que esdevé eina per a les polítiques de joventut a través del seu portal web. Des de l’AcPpJ us recomanem que us registreu per gaudir-la ja que podreu accedir a les fitxes d’entrada de dades, omplir-les i utilitzar el programa per generar informes d’avaluació de cada un dels 12 àmbits que proposa el sistema.

 

SIAPJove és un recurs a una de les nostres preocupacions històriques, com avaluem la nostra política, les nostres accions i treball amb i per als joves. El projecte ens proposa un sistema d’indicadors que vol contribuir a l’anàlisi i l’autoavaluació de les polítiques municipals de joventut i vol ser també una eina pràctica per detectar mancances i definir línies d’acció a les persones amb càrrecs polítics i als tècnics municipals en l’àmbit de la joventut.

 

SIAPJove està pensat perquè siguin els mateixos tècnics municipals i polítics de joventut els que dirigeixin aquest procés d’avaluació que pot ser d’aplicació anual o periòdica. És útil la comparació temporal de les polítiques de joventut del mateix municipi, més que una comparació amb altres municipis. Una eina per obrir un debat amb joves o altres experts en joventut i / o en polítiques de joventut amb la finalitat d’interpretar-les i extreure’n conclusions.

 

La introducció de dades al sistema es pot fer en diversos moments ja que es poden guardar a cada pas i modificar-les en qualsevol moment. Un cop omplertes les fitxes de recollida de dades d’un àmbit es pot demanar al SIAPJove que visualitzi els resultats de forma resumida i global per tot l’àmbit. L’aplicació, a més, pot acumular resultats i visualitzar la tendència del mateix municipi al llarg del temps i, alhora, disposar de dades d’altres municipis amb situacions més o menys equiparables. La síntesi dels resultats de l’avaluació s’estructura en tres apartats: qüestions de reflexió, fortaleses i reptes de les polítiques de joventut del municipi i prioritzacions o llista de reptes que proposa SIAPJove a afrontar per ordre d’urgència o d’importància.

 

El SIAPJove és un projecte compromès amb les polítiques de joventut, un sistema que avalua l’efectivitat de les accions empreses al municipi des d’una perspectiva d’integritat amb l’objectiu de garantir i assegurar un desplegament correcte de les polítiques públiques cap als joves.

 

SIAPJove