Notícies i recursos

Seminari "Joves: emancipació, vivenda i feina"

El proper 11 de desembre, la Convenció pel Futur , organitza el seminari titulat “Joves: emancipació, vivenda i feina” al Col·legi de Periodistes de Catalunya a les 19:00. Les persones que s’hi vulguin inscriure han de fer-ho mitjançant el correu electrònic .

La Convenció pel Futur és un think tank que demana una innovació forta en el terreny de les idees i programes de progrés i canvi social, del catalanisme i de la revitalizació de la vida democràtica. No és una proposta sortida de cap grup constituit. És una “autoconvocatòria” oberta a tothom que comparteixi una voluntat de renovació del socialisme i de l’esquerra; de recerca de noves respostes progressistes al servei de l’autogovern de Catalunya, de reforma federal d’Espanya i de construcció de l’Europa política i social. I que cal exercir noves formes de debat i d’acció per renovar la política.