Notícies i recursos

Dinamitzador/a Casal Joves Guineueta (Barcelona)

Denominació del lloc de treball: Dinamitzador/a de Casal de Joves Guineueta (Barcelona)

Nom de la mpresa, entitat o institució ofertant: Associació Casal de Joves de Catalunya

La data límit de lliurament de currículums és el dimecres 12 de desembre a les 19:00h. a la seu de l’Associació de Casals de Joves de Catalunya (c/ Avinyó 44, 3r. 08002 Barcelona), per fax al 93 601 16 48, o bé per adreça electrònica ().

Persona de contacte:  Maria Bermejo (93 601 16 16)
Referència: “Dinamitzador/a Guineueta”
E-mail: ).

Tasques i Funcions:

 • Dinamització i gestió del projecte e-TIC’s (espais de Tecnologies de la Informació i comunicació)
 • Dinamització i gestió del projecte de foment de la participació als IES
 • Realitzar estratègies per l’aprenentatge de processos participatius.

Durada i Jornada laboral: Contracte de 12 mesos, prorrogable. Jornada laboral de 30 hores setmanals. (Tardes, més dos matins.)

Remuneració i categoria laboral: Sou brut mensual aproximat de 1.208 €.

Incorporació prevista: desembre 2007

Requisits:

 • Titulació mínima: educador social o similar
 • Experiència laboral contrastada en el treball de camp de projectes socioeducatius.
 • Experiència contrastada en l’àmbit de l’associacionisme juvenil.
 • Experiència contrastada en la gestió de projectes.
 • Experiència contrastada amb la intervenció amb joves (de 16 a 30 anys)

Es valorarà

 • Ser membre d’una entitat vinculada al MLP.
 • Disponibilitat horària.
 • Títol de monitor/director d’activitats de lleure infantil i juvenil.
 • Coneixement del territori.
 • Capacitat d’iniciativa i de treball en equip.
 • Capacitat de lideratge, iniciativa i dinamització.