Notícies i recursos

NOU !!! Tècnic/a de programes socioeducatius (Torredembarra)

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA (TARRAGONA)

 • Serveis socioculturals
 • Pedagogia
 • Serveis socials
  • 1 plaça de Tècnic de programes socioeducatius

   Núm. referència: 20080530O10Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

   Sistemes de selecció: Concurs oposició

   Titulació: Grup B: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent

   Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació

   Tipus de personal: Personal laboral interí

   Observacions: Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC

   Data pub. Butlletí Núm. Descripció    
     30/05/2008 BOPT 126 Bases específiques. Convocatòria