Notícies i recursos

NOU !! Tècnic de joventut, responsable de La Casa Gran (Gavà)

Denominació del lloc de treball : Tècnic de joventut, responsable de La Casa Gran (Centre d’informació i recursos per a joves de Gavà)
Nom de la Empresa, entitat o institució ofertant : Ajuntament de Gavà
Finalització recepció CV: 6 de juny
Telèfon de contacte:
93 263 91 36
E-mail:
Més informació: http://portaljove.gavaciutat.cat

Tasques i Funcions:

 • Programar les activitats formatives, culturals i d’oci que es desenvolupen durant tot l’any a l’equipament.
 • Fer el seguiment i l’avaluació de les activitats que s’hi desenvolupen durant tot l’any, amb les revisions dels objectius i recollida de noves propostes.
 • Gestionar els espais de l’equipament: usos, sales, manteniment de tots els espais… així com les peticions d’infrastructura segons les necessitats de l’equipament.
 • Gestionar la pàgina web de joventut.
 • Coordinar totes les accions i activitats amb el tècnic de joventut de referència i el tècnic informador del Punt d’Informació Juvenil.
 • Donar suport als usuaris i entitats que fan ús dels serveis de l’equipament : sales d’informàtica, sala polivalent, sala multimèdia, sala d’àudio-vídeo i sala d’exposicions.
 • Coordinar campanyes puntuals, activitats i accions amb altres departaments des d’una vessant de treball interdisciplinar.
 • Resoldre qualsevol incidència que es pugui produir a l’equipament i vetllar per l’adequat ús del serveis que s’ofereixen als ciutadans, amb especial atenció al col·lectiu juvenil.

Durada i Jornada laboral: Jornada de 37’5 h. Horari: de dilluns a dissabte de 16.30 a 22 hores –  Un matí de 9 a 13.30 hores

Remuneració i categoria laboral: Sou brut mensual: 2.022.19 €

Tipus de contracte: Interinitat per vacant de plaça

Requisits:

 • Formació / coneixements en gestió d’equipaments
 • Formació / coneixements en TIC
 • Persona dinàmica, responsable i compromesa
 • Coneixements en suport a xarxes socials i associacions
 • Facilitat per treballar en equip
 • Experiència en lleure o el món juvenil