Notícies i recursos

NOU!!! Dinamitzador/a juvenil Torredembarra

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA (TARRAGONA)

 • Dinamització (social, cultural, juvenil…)
 • Joventut
  • 1 plaça de Dinamitzador juvenil

   Núm. referència: 20080530O15Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

   Sistemes de selecció: Concurs oposició

   Titulació: Grup E: Certificat d´escolaritat

   Altres requisits: Certificat de nivell A de català o equivalents o prova d’avaluació

   Tipus de personal: Personal laboral interí

   Observacions: jornada a temps parcial /Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC

   Data pub. Butlletí Núm. Descripció    
     30/05/2008 BOPT 126 Bases específiques. Convocatòria