Notícies i recursos

NOU !!! Tècnica de Joventut (Punt Informació Juvenil) Altafulla

Denominació del lloc de treball: Tècnica del punt d’informació juvenil.
Nom de la Empresa, entitat o institució ofertant: Ajuntament d’Altafulla
Data límit de presentació d’ofertes el dia 29 de febrer de 2008.
Adreça:
Plaça del Pou, 1   CP 43893 Altafulla
Telèfon de contacte: 977650008
Persona de contacte: 977650842
E-mail:
 
Tasques i Funcions:

 • Anàlisi de la realitat juvenil i diagnosi;
 • elaboració de plans i projectes per a joves;
 • recerca i tramitació de subvencions, coordinació interdepartamental i interinstitucional;
 • gestió dels recursos materials, físics i econòmics de l’àrea de Joventut;
 • disseny, implementació i avaluació de programes per a joves;
 • relació, comunicació i coordinació amb els joves i les associacions juvenils;
 • dinamització de joves i espais juvenils;
 • atenció, informació i orientació juvenil i participació a la xarxa comarcal de tècnics de joventut.

Durada i Jornada laboral: Jornada 37,5 h

Retribució mensual bruta aproximada: 1.500 € en 14 pagues

Tipus de contracte: temporal amb possibilitat de pròrroga

Requisits:

 • Titulació nivell mínim: FP 2n grau en àrees pròximes a ciències socials o humanitats
 • Coneixement de català nivell C
 • Aplicacions informàtiques relatives a la tasca que desenvoluparà
 • Carnet de conduir B1 i vehicle propi
 • Experiència de treball en administracions públiques en l’àrea de joventut
 • Formació específica relacionada en polítiques de joventut
 • Coneixement sobre funcionament i processos de treball de les administracions públiques
 • Experiència i coneixement de mètodes de treball en equip/xarxa i foment de la participació juvenil
 • Experiència en diagnòstic, disseny, planificació, implementació i avaluació de projectes en l’ àmbit juvenil

Requisits no imprescindibles i altres dades:

 • Titulació nivell mínim: diplomatura, preferentment ciències socials o humanitats
 • Coneixement de català nivell superior al C
 • Informàtica avançada relativa a la tasca que desenvoluparà