Notícies i recursos

IV Assemblea General Ordinària AcPpJ

El proper Dissabte 29 de març de 2008 es celebrarà la IV Assemblea General Ordinària de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut. La primera convocatòria és a les 10.30 i a les 11.00 en segona, al C. Mossèn Andreu núm. 13 de Cornellà de Llobregat .

L’ordre del dia serà el següent:

  • Lectura i aprovació de l’acta de l’anterior Assemblea.Document
  • Informe anual de gestió 2007. Lectura i aprovació, si s’escau.Document
  • Balanç econòmic 2007. Explicació i aprovació, si s’escau.Document
  • Propostes de projecte i pressupost anuals per a 2008. Presentació i aprovació, si s’escau. Document
  • Proposta de canvi de quota per al 2008
  • Torn obert de paraules.

En el cas de no poder assistir-hi i voler delegar el vot en un altre soci o sòcia, cal que aquest/a porti complimentada l’autorització que trobareu en aquest enllaç .