Notícies i recursos

M.Esc. i Guies St.Jordi de Catalunya convoca una plaça de tècnic/a del Servei de Suport a projectes

Minyons Escoltes i Guies de Sant Jordi de Catalunya convoca una plaça de tècnic/a del Servei de Suport a Projectes (cobertura de baixa maternal).

Funcions: Suport tècnic dels projectes generals del Moviment; Assumpció de la responsabilitat tècnica de projectes; Coordinació amb els altres serveis de l’oficina; Control econòmic dels projectes; Capacitat de proposta de temes d’avançada i innovació pedagògica; Elaboració de projectes i memòries i seguiment dels projectes finançats; Dinamització de materials pedagògics i publicacions; Suport a diversos projectes de l’Àrea.

Data límit de presentació de currículums: 2 de desembre de 2011.

Més informació: Tel.: 93 590 27 00 – www.escoltesiguies.cat