Notícies i recursos

I ja en van 6!

El passat dissabte 10 d’abril es va celebrar la VI Assemblea General Ordinària de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ)

Com cada any, el Centre de Recursos Associatius Juvenils de Cornellà de Llobregat va ser l’escenari de l’Assemblea de l’AcPpJ. L’encontre i el dia per passar comptes, fer repàs de temes i aprovar el s projectes de futur de l’entitat.

 

A les 11h i pocs minuts va engegar l’Assemblea General Ordinària del 2010. Aquesta era la sisena de l’entitat però la primera de la nova junta, que recordem, es va elegir a l’anterior Assemblea del 2009.

 

Manuel Cortés (Tresorer AcPpJ), Carles Viñas (Vicepresident AcPpJ), Marta Bravo (Presidenta AcPpJ), Núria Vallès (Secretaria AcPpJ)

 

La presidenta de l’AcPpJ Marta Bravo fou la responsable d’encetar la jornada i donar la benvinguda a tothom. Seguidament, entre ella i Carles Viñas, el vicepresident, van fer un repàs de tots els projectes, accions i serveis realitzats el 2009. Entre moltes activitats es va destacar l’inici de la línia editorial amb la presentació, el passat 3 de desembredel “Glossari de termes” utilitzats en les Polítiques de Joventut, obra de Jordi Casanovas i primera referència de les Publicacions AcPpJ. I entre els diferents èxits recollits durant l’anterior any, l’increment de socis i l’explosió i popularització de l’AcPpJ gràcies a les xarxes socials Facebook i Twitter i una informació diària i constant sobre els professionals i les polítiques de joventut que han fet duplicar el número de visites en aquesta web.

 

Manuel Cortés, tresorer de l’AcPpJ, va fer un resum de l’estat de comptes actual i el pressupost previst pel 2010. L’entitat manté la estabilitat econòmica i permet continuar comptant amb un marge de gestió remarcable per a la nova anualitat.

 

 

Per aquest 2010, hi ha diferents projectes oberts com la organització del Curs de les Polítiques de Joventut Avui, la publicació de l’estudi del Cens de Professionals de les Polítiques de Joventut de Catalunya, accions com fomentar la participació i implicació de les sòcies i socis en l’entitat, alhora que acostar-la encara més arreu del territori català, continuar col·laborant amb la Secretaria de Joventut per executar un Curs de Formació Bàsica per als Professionals de Joventut a finals d’any… .

 

No es va comptabilitzar cap vot en contra i es va poder aprovar tot el que es va presentar: l’Informe 2009, el Programa 2010 i els balanços econòmics i pressupost.

 

Fou una Assemblea participativa i es van recollir diferents aportacions i idees de les sòcies i socis presents. Aquest només ha estat un resum de la sisena Assemblea que a la propera setmana ampliarem adjuntant l’acta del dia, on es podrà comprovar aquestes aportacions, entre altres matisos.

 

I per acabar, la junta va agrair a totes i tots els socis que van assistir a la VI Assemblea General Ordinària de l’AcPpJ.

 

Documents de la VI Assemblea de l’AcPpJ:

Acta de la V Assemblea General Ordinària AcPpJ 2009

Informe de gestió 2009

Programa AcPpJ 2010