Notícies i recursos

CISEC convoca una plaça de Dinamitzador juvenil

 

CISEC convoca una plaça de Dinamitzador juvenil.

 

Funcions:

– Resolució de consultes per a joves del territori personalitzades, on-line i telefònicament, i grupals sobre orientació integral. Així com en el seguiment dels usuaris del servei.

– Suport al programa i activitats en matèria de Joventut del municipi.

– Dinamització del Punt d’Informació Juvenil.

– Coordinació amb els diferents agents que treballen amb el col·lectiu jove del municipi.

 

Més informació:

Tel. 93.301.39.78

www.cisec.org

 

Data límit de presentació: 19 d’abril de 2010.