Notícies i recursos

I congrés sobre la infància, adolescència, i joventut: ciutadans i ciutadanes de drets.

Des de la Diputación Foral de Gipuzkoa es realitza el I congrés sobre la infància, adolescència, i joventut: ciutadans i ciutadanes de drets. 

 La Diputación Foral de Gipuzkoa entén que el treball en infància, adolescència i joventut ha d’iniciar-se a partir de la defensa dels seus drets: una defensa activa dels mateixos, una promoció del consens que pugui garantir el seu compliment.

Alguns dels tres bàsics, que són necessaris per tal de realitzar un paper actiu i reconegut en la societat d’avui, estan limitats, molt limitats, i això comporta que esdevinguin elements passius en quant a les accions que podem realitzar dintre de la nostra societat.

A partir d’aquest reflexió es pretén crear un espai per la trobada i la reflexió sobre les respostes que han de donar des de l’administració pública, tot això, des d’una perspectiva de ciutadania.

El congrés es realitzarà el dies 6 i 7 de març .

Tota la informació a: http://www.gipuzkoagazteria.net
                                 http://www.inscripcionweb.com/infancia/