Notícies i recursos

Màster en Joventut i Societat

Es realitzarà un Màster en Joventut i Societat, és interuniversitari i col·laboren les unviersitats:
UAB, UB, URV, UdG, UdL, i UPF.
El màster està coordinat per la UdG i es realitzarà durant el curs 2007-2208

La formació que es proposa parteix de la modalitat de màster mixt, és a dir, que hi ha blocs formatius per a cadascuna de les diferents modalitats formatives: la formació acadèmica, la recerca i la formació professionalitzadora, segons l’orientació de cada mòdul, els continguts que tractarà i les competències a treballar.

Orientació
Formació acadèmica avançada, especialització professional i iniciació a la recerca.
En la mateixa línia d’investigació, aquest màster porta a la realització del Doctorat en Comunicació Pública.

Objectius
L’objectiu del màster és consolidar una oferta formativa permanent en l’àmbit de la recerca, la intervenció i les polítiques públiques en joventut. Es tracta d’una proposta amb vocació interuniversitària i interdisciplinària que aspira a aplegar els professionals, els investigadors i els docents que treballen o aspiren treballar en aquest sector.

Les competències que haurà d’assolir el professional a formar són les següents: funció de diagnòstic; funció de disseny, planificació i avaluació; funció de direcció, administració i gestió; funció de supervisió, orientació i assesorament; funció de formació, i funció d’investigació i innovació.

Idioma
Català 50% / Castellà 30% / Anglès 15% / Francès 5%
Nombre de crèdits 60
Nombre de places 50

Organització
Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisual
La Rambla, 30-32
08002 Barcelona

Tota la informació a :http://www.upf.edu/depeca/