Notícies i recursos

Encetem relacions amb l'INJUVE

Una delegació de l’AcPpJ es va entrevistar el dimarts, 5 de juny, amb Leire Iglesias, Directora General del INJUVE, i va arribar a diversos acords de col·laboració. El president de l’entitat, Pep Montes, el secretari de la Junta Directiva, Joan Vigó, i la coordinadora de la comissió professional, Núria Vallès, es van desplaçar a Madrid, fins a la seu d’aquest organisme estatal, amb la voluntat de presentar la nostra organització, explicar els nostres projectes immediats i sol·licitar suport per a diverses qüestions del màxim interès per al nostre col·lectiu professional.

Iglesias es va mostrar interessada pels projectes de l’AcPpJ, especialment pel de creació d’un cens de professionals a Catalunya i pel curs d’especialització en polítiques de joventut que ha desenvolupat l’entitat amb èxit durant aquest any. Així mateix, ens va explicar que en l’actualitat un comitè d’experts del Instituto Nacional de las Cualificaciones està treballant en la definició dels perfils professionals propis de les polítiques de joventut.

Tot i que inicialment aquest comitè treballava amb la idea de regular només la figura dels informadors juvenils, a instàncies de l’INJUVE està considerant perfils més amplis, que puguin abastar la totalitats de tasques i responsabilitats que desenvolupem els professionals del nostre sector. A aquesta notícia, extraordinàriament positiva perquè recull d’entrada la posició de la nostra entitat, hi va afegir la promesa d’incorporar les dades de l’AcPpJ al llistat d’agents que hauran d’intervenir en la segona fase d’aquest procés de qualificació professional, moment en el qual es precisaran i matisaran els diferents aspectes de la regulació de la nostra professió. Sembla, per tant, que la participació de l’AcPpJ en la regulació professional està garantida. 

D’altra banda, vam demanar a la Directora General de l’INJUVE que ens facilités contacte amb col·lectius professionals similars al nostre d’altres comunitats autònomes, però un cop més vam constatar que el model de la nostra organització és, de moment, únic al conjunt de l’Estat espanyol. Només ens va donar notícia d’una associació d’informadors juvenils de Galícia, de la qual ens facilitarà un contacte directe durant els propers dies. Aquesta associació s’afegeix a les que ja coneixíem, d’Asturias i de les Illes Balears. Amb totes tres entitats entrarem en contacte ben aviat per realitzar intercanvi d’informació i per explicar-los el nostre model d’organització.

Finalment, vam demanar també suport econòmic per al nostre curs d’especialització en polítiques de joventut. Leire Iglesias, però, ens va assegurar que no els era possible obrir cap linia d’ajut perquè ho tenien vetat per qüestió de competències i perquè no podia finançar cap projecte formatiu que no formés part dels seus plans d’actuació. Tanmateix, es va comprometre a facilitar-nos contactets amb la UNED, que està desenvolupant un curs de màster per tècnics de joventut, amb l’objecte que es puguin convalidar mòduls del nostre curs a efectes d’obtenir titulació universitària.

Amb la visita a Madrid hem arrodonit la roda de presentacions i contactes amb institucions i agents que intervenen en les politiques de joventut, i podem ja afirmar que la nostra associació té una presència forta en el nostre sector. Caldrà ara que els nostres projectes tinguin la capacitat d’incidir en la gestió quotidiana d’aquestes institucions.