Notícies i recursos

Els professionals entrem en campanya electoral

Tots els candidats de les joventuts polítiques que es presenten a les eleccions municipals per Barcelona s’han mullat i han dit obertamet que s’ha de millorar el reconeixement dels professionals de les polítiques de joventut i que s’ha d’incrementar el seu nombre a la ciutat. Aquestes afirmacions es van produir en el debat electoral que va organitzar el Consell de la Joventut de Barcelona a l’Ateneu Barcelonès el passat 21 de maig.

De fet, cap dels participants al debat no va esmentar per iniciativa pròpia la situació dels professionals, però van haver de parlar-ne mercès a la pregunta pública que els va fer un representant de l’AcPpJ que era present a l’acte. La qüestió va arribar en el torn final de preguntes, just abans que s’acabés el debat, i es va demanar a tots els grups polítics que expliquessin si entre els seus plans hi havia actuacions destinades a millorar la situació i reconeixement dels professionals i si havien pensat a establir dotacions tècniques mínimes als diferents districtes o barris de la ciutat per cobrir l’evident mancança de tècnics suficients per afrontar amb garanties les polítiques de joventut.

Amb les seves respostes es va posar en evidència que cap grup polític aspirant a dirigir l’Ajuntament no ha tingut present entre les seves propostes electorals l’increment dels recursos humans destinats a joventut i tampoc no han plantejat cap mesura per millorar les seves condicions objectives de treball i de reconeixement i prestigi social i tècnic. Malgrat això, tots van dir que calia millorar el reconeixement dels tècnics, es van comprometre a treballar en la qüestió i, fins i tot, algun d’ells va afirmar que calia augmentar el nombre de professionals  a la ciutat.

Bárbara Baigol, candidata de la Joventut Socialista de Catalunya, va reconèixer que en el seu grup no hi ha propostes de professionalització per al sector, però va assegurar que calia fer alguna cosa sobre la qüestió i que treballarien per a un major reconeixement professional.  Raimond Blasi, candidat de la Joventut Nacionalista de Catalunya, va assegurar que fins al moment l’Ajuntament de Barcelona no ha reconegut suficientment la feina dels professionals. Va assegurar que desenvolupem una feina fantàstica, tot sovint molt fosca i que, per tant, cal millorar en el nostre reconeixement i professionalització. José Antonio Coto, candidat de les Noves Generacions del Partit Popular de Catalunya va dir, igualment, que cal augmentar el nostre reconeixement i presència pública i que cal incentivar els tècnics. Xavier Florensa, candidat de les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya, va explicar que en aquests moments a Barcelona hi ha només 24 educadors per a temes de joventut i que aquesta xifra és molt baixa. Va dir que durant la propera legislatura cal fer una aposta per incrementar el nombre de professionals. També va recordar que l’Ajuntament, de fet, pot fer poca cosa per al reconeixement professional, i que aquesta funció hauria de recaure en la llei de polítiques de joventut que ben aviat s’ha d’aprovar. Finalment, Ernest Urtasun, candidat de Joves d’Esquerra Verda – Joves amb Iniciativa per Catalunya, va reconèixer que no coneix la problemàtica però es va comprometre a treballar la qüestió i a defensar les mesures que calgui per a millorar la situació dels professionals.

Com a conclusió, val a dir que va quedar ben clar que els professionals no som a l’agenda prioritària dels partits polítics, i ni tan sols d’aquells membres de les candidatures que s’ocupen específicament de les polítiques de joventut. Tanmateix, quan se’ls va preguntar sobre el tema tots van reconèixer, amb algun matís, que la situació dels professionals és deficient i que cal treballar per millorar-la. Hem constatat, un cop més, que el nostre col•lectiu no serà defensat ni les nostres condicions de treball i professionalització no milloraran si no som capaços de fer sentir la nostra veu. El dilluns 21 però, per primera vegada, els candidats van incloure a les seves discussions sobre política de joventut, afirmacions sobre la necessitat de millorar la situació dels professionals. Ho van fer perquè l’AcPpJ va ser present a l’acte i els ho va demanar explícitament. Queda clar que hem de ser presents a qualsevol lloc on es parli de polítiques de joventut.

Durant el debat electoral que van mantenir els candidats de les joventuts polítiques que són a les llistes per a l’Ajuntament de Barcelona, un membre de l’AcPpJ els va demanar públicament la seva posici