Notícies i recursos

El Centro Injuve de Salud Sexual: un recurs per els joves i els centres

Fa uns mesos que l’Injuve va presentar el Centro Injuve de Salud Sexual amb l’objectiu de previndre els embarassos no desitjats i les malalties de transmissió sexual. Un recurs per els joves i una oportunitat de col·laboració amb els espais que tracten temes de salut sexual.  

 

 

El nou servei promogut per Injuve pretén fer més accessible la informació als i les joves i eliminar tabús, així com tractar de forma integral els temes sexuals mitjançant una atenció personalitzada, anònima i confidencial de manera presencial, telefònica i via Internet (per xat i correu electrònic).

Per un altre costat, el Centro Injuve de Salud Sexual ha informat a l’AcPpJ del seu interès en conèixer entitats o centres juvenils en els que es dugui a terme algun programa i/o es disposi d’algun servei d’atenció sobre salut sexual i reproductiva per avaluar així, les diferents possibilitats de col·laboració que es puguin establir conjuntament.

El Centro Injuve de Salud Sexual es troba a la seu del Injuve, al Carrer José Ortega y Gasset, 71 de Madrid. El seu telèfon és el 91 363 75 95, i el seu correu electrònic: .

Díptic-resum del Centro Injuve de Salud Sexual

Per a més informació adreceu-vos a la seva web: www.sexualidadinjuve.es