Notícies i recursos

1 plaça de cap d'estudis departament de lleure a la Fundació Pere Tarrés

Funcions:

Vetllar, impulsar, seguiment i assessorament pedagògic als departaments i suport a coordinació de lleure; recerca i investigació educativa i docent; entrevistar i seleccionar nous candidats a professor/a, d’acord amb les directrius institucionals; promoure la realització de publicacions que difonguin el pensament i coneixement de la institució, formació interna dels departaments; innovació de la programació.

Data límit de presentació de currículums: 22 de desembre de 2011.

Més informació: Tel.: 93 430 16 06 – www.peretarres.org