Notícies i recursos

Direcció de Participació del CJB

Denominació del lloc de treball: Direcció de Participació del CJB
Nom de la Empresa, entitat o institució ofertant. Consell de la Joventut de Barcelona, CJBTelèfon de contacte: 93 265 47 36
E-mail:
Referència: Plaça de Direcció de Participació.
La data límit de lliurament de currículums és el 1 de febrer

Tasques i Funcions:

 • Coordinació i/o gestió dels programes aprovats en les Línies d’Actuació del CJB
 • Coneixement i seguiment de les polítiques municipals de joventut.
 • Seguiment i implementació del programa Barcelona Ciutat Jove i del Pla Director de Joventut.
 • Redacció, gestió i supervisió dels projectes del CJB.
 • Implicació en la globalitat del projecte del CJB.
 • Durada i Jornada laboral: Jornada de 35 hores setmanals.

Remuneració i categoria laboral: Sou brut mensual de 1567 eur. (14 pagues).

Tipus de contracte: Contracte indefinit, amb període de prova de 3 mesos.

Incorporació a partir del 23 de febrer de 2008

Requisits:

 • Edat de 25 a 30 anys.
 • Estudis universitaris de grau mig o superior.
 • Experiència associativa en entitats juvenils de Barcelona i ampli coneixement d’aquestes.
 • Capacitat d’iniciativa i habilitats de direcció i organització d’equips.
 • Capacitat per assumir un elevat grau de responsabilitat
 • Disponibilitat i flexibilitat horària.
 • Coneixement de l’entorn Windows, del paquet Office, i coneixements d’Internet i correu electrònic.

Es valorarà:

• Formació complementària.
• Coneixement d’idiomes.