Notícies i recursos

Tècnic/a del programa de cohesió social i emancipació – CJB

Denominació del lloc de treball:  tècnic/a del programa de cohesió social i emancipació
Nom de la Empresa, entitat o institució ofertant:  Consell de la Joventut de Barcelona
Data límit de presentació de currículums: 8 de febrer
Telèfon de contacte: 932 654 736
E-mail:

Tasques i Funcions:

 • Dinamització de l’Àmbit de Cohesió Social del CJB.
 • Coordinar i fer el seguiment del projecte Barcelona Ciutat Jove Cohesionada
 • Dinamització de l’Àmbit d’Emancipació.
 • Coordinar i fer el seguiment dels projectes en els que el CJB i les entitats del CJB en són membres actius.
 • Disseny, redacció i coordinació de projectes en matèria d’inclusió social, emancipació juvenil, drets civils i gènere

Durada i Jornada laboral: Jornada de 35 hores
Remuneració i categoria laboral: Sou brut mensual de 1266 (14 pagues).
Tipus de contracte: Contracte indefinit (1 mes de prova)
Incorporació 18 de febrer.

Requisits:

 • Edat entre 20 i 30 anys.
 • Estudis universitaris de grau mig o superior.
 • Ampli coneixement del món associatiu juvenil de Barcelona i, en -particular, de les entitats relacionades amb les tasques a cobrir.
 • Domini de l’entorn Windows i paquet Office i coneixements d’Internet i correu electrònic.
 • Experiència associativa.  
 • Disponibilitat de tres tardes a la setmana en l’horari de 16h a 20h
 • Capacitat d’iniciativa i de treball en equip. Experiència en coordinació de grups de treball.
 • Formació complementària