Notícies i recursos

Convocatòria Oberta de la Comissió de Professionals

Benvolguts/des,

Els membres de la Comissió Professional de l’AcPpJ tenen previst reunir-se el proper 9 de febrer a les 10:00 a la seu de l’entitat i conviden a tots els socis que estiguin interessats a assistir-hi. Aquesta comissió està composta per socis i sòcies de l’entitat que de manera voluntària promouen i fan seguiment d’alguns dels projectes de l’entitat. L’ordre del dia de la reunió és el següent:

  1. Revisió de la comissió i la seva tasca en 2007, i re(constitució) de la mateixa durant el 2008.
  2. Formació: promoció i dinamització de la comissió interinstitucional, seguiment del curs d’especialització de l’AcPpJ i noves demandes (màster interuniversitari).
  3. Elaboració dels cens de professionals: seguiment del projecte.
  4. Institut Català de Qualificacions Professionals: Estat de la qüestió.
  5. Altres.

Preguem que ens informeu de la vostra assistència per tal de tenir-ho previst al correu

Moltes gràcies a tots i a totes