Notícies i recursos

Convocatòria laboral de la plaça de tècnic/a de projectes del CJB

Clica aquest enllaç al CJB, Consell de la Joventut de Barcelona, per tenir tota la informació sobre aquesta oferta.