Notícies i recursos

Convocatòria per a cobrir la plaça de Tècnic/a territorial de la FTJ-CNJC

Clica aquest enllaç al CNJC, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, per tenir tota la informació sobre aquesta oferta.