Notícies i recursos

CLOSER, projecte per augmentar competències en inclusió social de joves

L’AcPpJ us recomana donar suport a CLOSER. Un projecte de CEPS projectes socials i entitats d’Eslovàquia, França, Itàlia i Georgia que té com a objectiu augmentar les competències dels treballadors i de les treballadores amb joves d’Europa en matèria d’inclusió social. CLOSER està co-finançat pel programa Erasmus+ de la Comissió Europea.
Entre els dies 3 al 7 d’octubre de 2016 s’oferirà una formació internacional sobre la temàtica a 25 professionals de joventut dels països citats a Marsella, dels quals CEPS en seleccionarà 5 de Catalunya. Els o les professionals seleccionades tindran les despeses pagades de desplaçament, allotjament i manutenció.
Durant aquest mes, els partners del projecte estan duent a terme una enquesta a professionals i organitzacions de joventut per tal d’afinar millor el currículum i la formació que s’impartirà. Per aquest motiu, ens demanen que ens prenem 5/10 minuts per respondre:
Enquesta adreçada a professionals / Enquesta adreçada a dirigents d’organitzacions que treballen en joves
Quanta més resposta hi hagi, millor serà la formació i l’impacte del curs tindrà un efecte multiplicador molt més gran. Per qualsevol consulta, dirigiu-vos a .