Notícies i recursos

Animador/a socio-cultural Mataró

AJUNTAMENT DE MATARÓ (BARCELONA)

  • 1 plaça d’Animador sociocultural

   Núm. referència: 20070327O26Subscripció al seguiment d'un procediment concretSubscriure’s a aquesta referència

   Sistemes de selecció: Concurs oposició

   Titulació: Grup B: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent

   Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació

   Tipus de personal: Personal laboral

   Data pub. Butlletí Núm. Descripció    
     27/03/2007 BOPB 74 Bases generals. Temari  
     27/03/2007 BOPB 74 Oferta pública  
     28/03/2007 DOGC 4851 Oferta pública  
     04/04/2007 DOGC 4856 Bases generals. Temari  
     08/12/2007 BOPB 294 Bases específiques. Convocatòria. Temari  
     11/01/2008 BOPB 10 Modificació  
     29/01/2008 DOGC 5058 Convocatòria 18/02/2008