Notícies i recursos

Tècnic/a Joventut a Manlleu


Núm. referència: 20080124O2Subscripció al seguiment d'un procediment concretSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs

Titulació: Grup B: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent

Tipus de personal: Sense especificar a l’anunci

Observacions: contracte temporal

Data pub. Butlletí Núm. Descripció    
  24/01/2008 BOPB 21 Convocatòria 05/02/2008