Notícies i recursos

1 plaça de Tècnic especialista joventut a Cambrils

AJUNTAMENT DE CAMBRILS (TARRAGONA)

Joventut 1 plaça de Tècnic especialista joventut

Núm. referència: 20090312O16Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs oposició

Titulació: Subgrup C1: Títol de batxiller, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior (anterior Grup C)

Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació

Tipus de personal: Personal laboral

Data pub. Butlletí Núm. Descripció i dates orientatives    
  12/03/2009 DOGC 5337 Oferta pública  
  16/03/2009 BOPT 62 Oferta pública  
  04/09/2009 BOPT 204 Bases específiques. Convocatòria. Temari  
  18/09/2009 DOGC 5467 Convocatòria 08/10/2009