Notícies i recursos

1 plaça de Tècnic auxiliar joventut a l'Ajuntament de Cubelles

AJUNTAMENT DE CUBELLES (BARCELONA)

Joventut 1 plaça de Tècnic auxiliar joventut

Núm. referència: 20080111O16Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs oposició

Titulació: Subgrup C1: Títol de batxiller, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior (anterior Grup C)

Tipus de personal: Personal laboral

Data pub. Butlletí Núm. Descripció i dates orientatives    
  11/01/2008 BOPB 10 Oferta pública  
  17/01/2008 DOGC 5050 Oferta pública  
  11/06/2009 BOPB 139/1 Bases específiques. Convocatòria. Temari  
  02/07/2009 BOE 159 Convocatòria  
  15/09/2009 DOGC 5464 Convocatòria 05/10/2009