Notícies i recursos

Una plaça de Tècnic/a d'inserció laboral juvenil a AVALOT

 

AVALOT- Joves de l’UGT de Catalunya

Convoca una plaça de Tècnic/a d’inserció laboral juvenil
Tasques:Orientació professional, laboral, gestió de borsa de treball, realització de tallers i xerrades formatives-professionals, atenció individual i grupal juvenil.
Data límit de presentació del currículum 15 d’octubre de 2009
Més info: Tel. 935 675 663 – http://www.avalot.cat/