Notícies i recursos

Una plaça d'Informador Juvenil a Sant Pol de Mar

AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR (BARCELONA)

 • Atenció ciutadana. Informació
 • Joventut
  • 1 plaça d’Informador juvenil

   Núm. referència: 20080505O26Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

   Sistemes de selecció: Concurs oposició

   Titulació: Subgrup C1: Títol de batxiller, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior (anterior Grup C)

   Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació

   Tipus de personal: Personal laboral

   Observacions: Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC

   Data pub. Butlletí Núm. Descripció i dates orientatives    
     05/05/2008 DOGC 5124 Oferta pública  
     12/05/2009 BOPB 113/1 Bases específiques. Convocatòria. Temari