Notícies i recursos

Una plaça d'auxiliar d’administració al CNJC

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

Convoca una plaça d’auxiliar d’administració.

 

Funcions:

Atenció telefònica i al públic

Gestió i registre de correspondència

Suport en la gestió de l’arxiu

Suport en la gestió de la Base de Dades

Suport administratiu a l’equip tècnic i al secretariat del CNJC

Suport en l’organització de les activitats del CNJC

Manteniment de la seu i del material administratiu

Tramitacions diverses

Data límit de presentació dels currículums: 19 de maig.
Més informació: Tel. 933 683 080 – www.cnjc.cat